Çevre Bakanlığı Karabağlar’daki 101,4 hektarlık riskli alanı imara açan planları onayladı

Karabağlar’da bir süredir tartışma konusu olan 101,4 hektarlık riskli alanın imara açılması planları Çevre Bakanlığınca resen onaylandı. Bakanlık yapılan 235 itirazı da değerlendirerek planları kesinleştirdi. Onaylanan planlarda 2.20’ye varan ciddi yapılaşma emsallerinin olması dikkat çekti. Şehir Plancıları İzmir Şubesi; heyelan riskini göz ardı ettiği ve kamu yararı taşımadığı gibi gerekçelerle planlara dava açmıştı.

Çevre Bakanlığı Karabağlar’daki 101,4 hektarlık riskli alanı imara açan planları onayladı

Karabağlar’da bir süredir tartışma konusu olan 101,4 hektarlık riskli alanın imara açılması planları Çevre Bakanlığınca resen onaylandı. Bakanlık yapılan 235 itirazı da değerlendirerek planları kesinleştirdi. Onaylanan planlarda 2.20’ye varan ciddi yapılaşma emsallerinin olması dikkat çekti. Şehir Plancıları İzmir Şubesi; heyelan riskini göz ardı ettiği ve kamu yararı taşımadığı gibi gerekçelerle planlara dava açmıştı.

Çevre Bakanlığı Karabağlar’daki 101,4 hektarlık riskli alanı imara açan planları onayladı
08 Nisan 2020 - 10:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar’da “Riskli Alan” olarak belirlenen 540 hektarlık bölgenin 101,4 hektarını kapsayan bölümünü imara açan planları yapılan 235 adet itirazı da değerlendirerek nihai olarak onayladı.

Onaylanan planlarda; konut alanlarına 1,75, ticaret ve konut alanlarına ise 2.20 emsal yapılaşma hakkı verilmesi dikkat çekti. Planlama alanında bina yükseklikleri belirtilmeyen alanlarda yer alan kullanımların bina yükseklikleri, ada bazında yapılacak kentsel tasarım projelerinde belirlenecek ve buna göre ruhsatlandırma yapılacak. 7 Nisan’da askıya çıkarılan söz konusu planların 5 Mayıs’a kadar askıda kalacağı belirtildi.

Heyelan riski göz ardı edildi

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi(ŞPO) söz konusu planlara kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle dava açmıştı. ŞPO İzmir Şubesi yaptığı açıklamada, bu planların heyelan riskini göz ardı edilmesi nedeniyle bölgede yaşayacak nüfusun can güvenliğinin tehlikeye atıldığını ifade etti. Teknik altyapı ve sosyal donatı alanlarının yetersiz oluşturulduğu, bölgede yaşayan yurttaşların yaşanabilir mekânlarda yaşamasını sağlamak yerine kentin yeni çeper noktalarına doğru göç etmesine neden olacağı belirtildi. Ayrıca bu planların var olan problemleri çözmek yerine kentimizdeki sorunları derinleştireceği de vurgulandı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum