BEYDAĞ KALESİ UYANIYOR!

BEYDAĞ BELEDİYESİ VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI.

BEYDAĞ KALESİ UYANIYOR!

BEYDAĞ BELEDİYESİ VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI.

BEYDAĞ KALESİ UYANIYOR!
01 Kasım 2019 - 16:40

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.11.2016 tarih ve 5291 sayılı kararı ile yeniden yapımına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri istenen Beydağ Kalesi içerisindeki eski Hükümet Konağı yapısının, hazırlanan restitüsyon etüdü doğrultusunda, kent belleğinin sergilenmesine yönelik kültürel bir işlev kazandırılmak üzere yapının tekrar ayağa kaldırılması ve Bizans Bazilikasına ait duvar ve temel kalıntıları ile mozaiklerin teşhirlerini sağlanması kararı alındığı ve tüm projeleri onaylandığından, Beydağ Kalesi içerisindeki eski Hükümet Konağı Binası’nın yeniden yapılarak ayağa kaldırılması ve çevre düzenlemesi için, "Beydağ Kalesi Uyanıyor" projemize hibe desteği almak için İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2017 Yılı Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Amaçlı Mali Destek Programı'na başvuru yapılmıştır. "Beydağ Kalesi Uyanıyor" projemiz İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2017 Yılı Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Amaçlı Mali Destek Programı’ndan 1.500.000 TL. hibe almaya hak kazanmıştır.

 Toplam maliyeti 3.363.910,96 T.L. olan işin için, İzmir Kalkınma Ajansından toplam 1.500,000 T.L. hibe alınacaktır. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olan 1.500,00 T.L. sonrası toplam maliyetin tamamlanması için ihtiyaç olan 1.863.910,96 T.L. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol ile miktar temin edilmiş, projenin tamamının mali açıdan karşılanması sağlanmıştır. Maliyetin yaklaşık olarak 1.500,00 T.L.’sini İzmir Kalkınma Ajansının, 1.863.910,96 T.L.’lik miktarın ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin karşılayacağı söz konusu proje ile ilgili olarak ihaleye çıkılmış, ihale sonucunda firma ile söz konusu yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır.    

Beydağ Belediye Başkanı Feridun YILMAZLAR “Günümüzde ise proje %30 aşamasına gelinmiş olup yapımına devam edilmektedir. “Beydağ Kalesi Uyanıyor” isimli proje sosyal/kültürel/ turizme yönelik bir gelişim stratejisi, programı ve eylem planı tarafından kapsanmaktadır. Proje teklifi konusu tekil uygulamanın arka planını ve kentsel/sektörel programını oluşturan bu strateji ve planın kapsamı ve etkinliği yüksek düzeydedir. Proje gerçekleştiğinde Bölge önemli bir kültürel mirasını geri kazanacaktır. İlçemiz turizm açısından önemli bir değer kazanacak ekonomik girdi sağlanacak, yeni iş kollarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır. Katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tunç SOYER’e çok teşekkür ediyorum.” diyerek sevincini dile getirdi. 

Başkan YILMAZLAR “Ayrıca bugün İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ulvi ÖZEL, diğer kurul üyeleri ve Ödemiş Müze Müdürü Feride KAT ile birlikte yerinde inceleme ve toplantı yapılmıştır.” dedi.


                                     

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum